CAD system

Mentor Xpedition tillhör de bästa programmen inom mönsterkortsdesign. Vill ni veta mer om Mentor Cad verktyg, se deras hemsida mentor.com

Ni tillhandahåller
-Schema
-Komponentlista (BOM)
-Nätlista
-Kortkontur med monteringshål och placering av kontakter, LED, Switch (DXF)